Andrzejkowy Turniej Futsalu w ZSE

RedaktorAktualności

W dniu 26.11.2021 r. odbyło się losowanie rozstawienia drużyn, które zgłosiły się do Andrzejkowego Turnieju Futsalu.

Przypominamy, że turniej odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w ramach projektu „’Mówię NIE uzależnieniom’ – Aktywność sportowa jako sposób na zdrowe życie bez alkoholu i innych nałogów”.

Minutowy harmonogram dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Drużynom biorącym udział w turnieju życzmy powodzenia, a uczniów i nauczycieli, w szczególności wychowawców, zapraszamy do kibicowania.