Betlejemskie Światło Pokoju

RedaktorAktualności

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

Tak jak w latach ubiegłych dotarło też ono do Zespołu Szkół Elektrycznych. Podczas spotkania opłatkowego 19 XII 2019 r. na ręce Pani Dyrektor przekazał je hm Bogumił Dziedziul wraz z harcerzami hufca ZHP Białystok. Tegoroczne hasło BŚP to: „Światło, które daje moc…”, inspirowane wypowiedzią św. Jana Pawła II z Krakowa z 10 czerwca 1979 roku:

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju, umacniajmy innych w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych w realizowaniu swoich zadań.

Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj!

Hm Bogumił Dziedziul