Białostoczanie mówią

RedaktorAktualności

Młodzież z naszego województwa wzięła udział w niecodziennych zajęciach pogłębiających historię wielokulturowego Białegostoku. Spotkanie z pracownikiem Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku odbyło się 30 września 2020 r. Młodzi Podlasianie poszerzyli swoją wiedzę m.in. na temat sytuacji gospodarczej, politycznej i kulturalnej międzywojennej stolicy Podlasia. Wysłuchali nagranych wspomnień białostockich seniorów, a także pracowali z przedwojenną mapą centrum Białegostoku. Mieli sporo ciekawych zadań do wykonania, pobudzających wyobraźnię, zachęcających do wysiłku intelektualnego i refleksji. Podczas zajęć wykorzystane zostały zasoby Mediteki CLZ – archiwum historii mówionej.

Wycieczkę zwieńczyło zwiedzanie wystawy „Na tatarskim szlaku”, prezentowanej w Centrum m. Ludwika Zamenhofa, poświęconej tatarskiej mniejszości, zamieszkującej Podlasie.

Zajęcia historyczne odbyły się w ramach zadania publicznego „Kulturalni Podlasianie”, dofinansowanego z dotacji Województwa Podlaskiego. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” w Białymstoku we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku.