Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została powołała do istnienia przez Panią Jolantę Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dniu 19 października 2017 roku. Jej opiekunem jest Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska – kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, pracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem, Rada ma charakter konsultacyjny. „Podstawowym celem jej działalności jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych”.

Radę tworzą reprezentanci wybranych szkół średnich – uczniowie i ich opiekunie. Aktualnie pochodzą oni z 9 szkół technicznych i ogólnokształcących Białegostoku i Łap. Są to następujące placówki:

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 2. IV LO w Białymstoku.
 3. V LO w Białymstoku.
 4. XI LO w Białymstoku.
 5. XIII LO w Białymstoku.
 6. I LO w Łapach.
 7. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.
 8. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku.
 9. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Rada spotyka się dwa razy w ciągu roku szkolnego. Na jej czele stoją prezes oraz wiceprezes. Obie funkcje – jako pierwsi w historii Rady- pełnili uczniowie naszej szkoły, aktualnie już jej absolwenci, od 28 XI 2018 do IV 2020 r. Opiekunem członków Rady z ZSE w Białymstoku jest p. Anna Rutkowska.

Dotychczas Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej spotkała się kilka razy. Każde spotkanie wzbogacił swoją obecnością inny zaproszony gość:

 • I spotkanie – Jolanta Gadek (Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku), przedstawiciele Działu Zbiorów Specjalnych (prezentacja działu, w tym skarbca Książnicy Podlaskiej) oraz Działu Informacyjnego (27 XI 2017 r.; czytaj więcej).
 • II spotkanie – Izabela Szymańska (bibliotekarka i historyczka z Książnicy Podlaskiej) – „Kryminalne oblicze Białegostoku” (12 III 2018 r.; czytaj więcej).
 • III spotkanie – Daniel Kasprowicz (świecki misjonarz przebywający na Madagaskarze z ramienia Episkopatu ds. Misji, autor książek „Kilsymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać” oraz „Hazo Mena. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”) – „Ciekawość świata i odejmowania wyzwań jako wyznacznik życiowej drogi” (28 XI 2018 r.).

Podczas III spotkania uczniowie ZSE w Białymstoku zostali wybrani na czołowych reprezentantów Rady – stanęli na jej czele: Gracjan Ulianowski został Prezesem Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku a Marcin Gerasmiuk – Wiceprezesem Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (czytaj więcej).

 • IV spotkanie – Małgorzata Kadysz (autorka książek, białostoczanka) – „Techniki skutecznej komunikacji, czyli zrozumieć i być zrozumianym” (2 IV 2019 r.).

IV spotkanie wzbogacili nasi uczniowie: Marcin Gerasmiuk i Gracjan Ulianowski wraz z Julią Kolinko i Marzeną Laszuk, którzy zaprezentowali życie i twórczość Remigiusza Mroza – współczesnego debiutującego pisarza, pochodzącego z Opola, cieszącego się dużą popularnością wśród młodzieży. Przygotowali prezentację multimedialną oraz przykładowe egzemplarze książek autorstwa R. Mroza, pochodzące ze zbiorów biblioteki ZSE w Białymstoku, by zaprezentować je koleżankom i kolegom z innych szkół (czytaj więcej).

 • V spotkanie – Katarzyna Droga (pisarka, dziennikarka, polonistka) – „Warto szukać swoich korzeni i poznać mądrość swoich przodków w świetle młodych ludzi XXI wieku” (4 XI 2019 r.; czytaj więcej).
 • VI spotkanie – Aneta Zamojska (certyfikowany trener, coach, wykładowca akademicki, autorka książek) – „Psychologia wyznaczania celów” (3 XII 2020 r. na platformie Microsoft Teams w gronie członków Rady z ZSE w Białymstoku; czytaj więcej).
 • VII spotkanie – Dominik Sołowiej (dziennikarz, publicysta) – „Co zrobić, by uczyć się lepiej, czyli jak internet i literatura wpływają na mózg człowieka?” (9 III 2021 r. na platformie Microsoft Teams w gronie członków Rady z ZSE w Białymstoku; czytaj więcej).
 • VIII spotkanie – Jan „Johnny” Wyspiański – „Planszówki – korzyści z grania dla twojego umysłu i ciała” (18 X 2021 r.; czytaj więcej).

W skład Rady Młodzieżowej wchodzą następujący uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku:

 1. Barbara Bujwicka (od VI 2019 r.) – Prezes Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od III 2021 r.
 2. Dawid Sidorowicz (od VI 2019 r.).
 3. Marek Grzęda (od IX 2020 r.).
 4. Anna Jamiołkowska (od III 2021 r.).
 5. Sebastian Stepaniuk (od III 2021 r.).
 6. Łukasz Tomaszek (od III 2021 r.).

Dziękujemy absolwentom ZSE za zaangażowanie w prace Rady Młodzieżowej. Są to:

Kornelia Konopka (od XI 2018 do IV 2021 r.).

Dominik Połonowicz (od XI 2018 do IV 2021 r.).

Julia Kolinko (od I 2018 do IV 2020 r.).

Marzena Laszuk (od I 2018 do IV 2020 r.).

Gracjan Ulianowski (od XI 2017 do IV 2020 r.) – Prezes Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 28 XI 2018 do IV 2020 r.

Marcin Gerasimiuk (od XI 2017 do IV 2020 r.) – Wiceprezes Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 28 XI 2018 do IV 2020 r.

Zuzanna Kozłowska (od XI 2017 do IV 2019 r.).

Jan Rosiński (od XI 2017 do IV 2019 r.).

Dziękujemy też Karolinie Radziszewskiej, która reprezentowała Radę od III  do VIII 2021 r.

Członkowie Rady Młodzieżowej aktywnie włączają się w życie szkoły i życie kulturalne Białegostoku. Wzięli udział m.in. w takich wydarzeniach jak:

 • 7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom (XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom) w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” – czytając bajki dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku 5 VI 2018 r. (czytaj więcej)
 • Konkurs na najlepszego czytelnika ZSE w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 – Dominik Połonowicz najlepszym czytelnikiem z klas I Technikum Elektrycznego – rozstrzygnięcie konkursu 8 VI 2018 r. (czytaj więcej)
 • „Uśmiechnięta akademia wartości” w Książnicy Podlaskiej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem) – 20 VI 2018 r.
 • Zbiórka podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2019 – X 2018 r.
 • Literacka gra miejska „Misja: ocalmy literackie Podlasie”, zdobywając I miejsce (Julia Kolinko, Marzena Laszuk, Marcin Gerasimiuk, Gracjan Ulianowski) – 26 X 2018 r. (czytaj więcej)
 • Zadanie publiczne „Muzyka łączy białostoczan” – 1 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • 8. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom (XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom) w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” – czytając bajki dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku 7 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” – 7 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • Konkurs na najlepszego czytelnika ZSE w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 – Dominik Połonowicz najlepszym czytelnikiem z klas II Technikum Elektrycznego – rozstrzygnięcie konkursu 10 VI 2019 r.
 • IV Białostocki Festyn Budżetu Obywatelskiego – 15 IX 2020 r. (czytaj więcej)
 • Zbiórka podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2020 (Dawid Sidorowicz) – X 2019 r.
 • „Międzypokoleniowa wymiana dźwięków” w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej (Julia Kolinko wraz z Marzeną Laszuk opowiedziały na temat preferencji muzycznych współczesnej młodzieży) – 11 IX 2019 r. (czytaj więcej)
 • Akcja „Czytaj PL” – XI 2019 r. (czytaj więcej)
 • Zadanie publiczne „Kulturalni Podlasianie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” we współpracy z ZSE w Białymstoku, dofinansowane z dotacji Województwa Podlaskiego  – 15 IX 2020 r. – 31 XII 2020 r. (wolontariusze: Dawid Sidorowicz czytaj więcej, Marek Grzęda czytaj więcej)
 • Zbiórka podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2021 (Dawid Sidorowicz) – X 2020 r.
 • Zadanie publiczne „AlphaARM – Pomocna dłoń” – 4 V – 31 XII 2021 r. (dokumentacja fotograficzna: Marek Grzęda)
 • Zadanie publiczne „Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku” – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSE w Białymstoku na placu szkolnym – 10 VI 2021 r. (czytaj więcej)
 • Zadanie publiczne „Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku” – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSE w Białymstoku przy Teatrze Dramatycznym w Białymstoku – 29 VI 2021 r. (czytaj więcej)
 • VI Festyn Budżetu Obywatelskiego – 12 IX 2021 r. (czytaj więcej)
 • Turniej Szachowy Klas I – 23 IX 2021 r. (czytaj więcej)
 • Zadanie publiczne „Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku” – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSE w Białymstoku przy białostockim ratuszu – 26 IX 2021 r. (czytaj więcej)
 • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 1 X 2021 r. (czytaj więcej)
 • Zbiórka podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2021 (Dawid Sidorowicz) –  10 X 2021 r.

Ponadto:

 • opublikowali artykuł na temat Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w czasopiśmie wojewódzkim pt. „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego. Biuletyn Informacyjno-Metodyczny” (Białystok 2020, nr 1 (20), s. 121-124)  (czytaj więcej);
 • tworzą blog czytelniczy „Addicted to Book by ZSE” (wraz ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły spoza Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej), dostępny pod adresem: atb.zse.bialystok.pl;
 • dokumentują fotograficznie wydarzenia z życia szkoły (Marek Grzęda). Zdjęcia dostępne są na stronie WWW szkoły oraz w mediach społecznościowych szkoły (Facebook, Instagram).