Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została powołała do istnienia przez Panią Jolantę Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dniu 19 października 2017 roku. Jej opiekunem jest Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska – pracownik Książnicy Podlaskiej.

Zgodnie z regulaminem, Rada ma charakter konsultacyjny. „Podstawowym celem jej działalności jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych”.

Radę tworzą reprezentanci wybranych szkół średnich – uczniowie i ich opiekunie. Aktualnie pochodzą oni z 9 szkół technicznych i ogólnokształcących Białegostoku i Łap. Są to następujące placówki:

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 2. I LO w Białymstoku.
 3. IV LO w Białymstoku.
 4. V LO w Białymstoku.
 5. XI LO w Białymstoku.
 6. XIII LO w Białymstoku.
 7. LO w Łapach.
 8. Zespół Szkół nr 2 w Białymstoku.
 9. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Rada spotyka się dwa razy w ciągu roku szkolnego. Na jej czele stoi prezes, którym jest uczeń naszej szkoły Gracjan Ulianowski oraz wiceprezes – również z naszej szkoły – Marcin Gerasimiuk. Opiekunem reprezentantów Rady z ZSE w Białymstoku jest p. Anna Rutkowska. Wybór przedstawicieli Rady Młodzieżowej odbył się podczas spotkania w dniu 28 XI 2018 r.

Dotychczas Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej spotkała się kilka razy. Za każdym razem swoją obecnością zaszczycił młodzież inny gość:

 • I spotkanieJolanta Gadek (Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku), przedstawiciele Działu Zbiorów Specjalnych (prezentacja tego działu, w tym skarbca Książnicy Podlaskiej) oraz Działu Informacyjnego (27 XI 2017 r.),
 • II spotkanieIzabela Szymańska (bibliotekarka i historyczka z Książnicy Podlaskiej) – „Kryminalne oblicze Białegostoku” (12 III 2018 r.),
 • III spotkanieDaniel Kasprowicz (świecki misjonarz przebywający na Madagaskarze z ramienia Episkopatu ds. Misji, autor książek „Kilsymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać” oraz „Hazo Mena. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”) – „Ciekawość świata i odejmowania wyzwań jako wyznacznik życiowej drogi” (28 XI 2018 r.),
 • IV spotkanieMałgorzata Kadysz (autorka książek, białostoczanka) – „Techniki skutecznej komunikacji, czyli zrozumieć i być zrozumianym” (2 IV 2019 r.),
 • V spotkanieKatarzyna Droga (pisarka i nauczycielka języka polskiego) – „Warto szukać swoich korzeni i poznać mądrość swoich przodków w świetle młodych ludzi XXI wieku” (4 XI 2019 r.).

Podczas IV spotkania nasi uczniowie Marcin Gerasmiuk i Gracjan Ulianowski wraz z Julią Kolinko i Marzeną Laszuk zaprezentowali życie i twórczość Remigiusz Mroza – współczesnego debiutującego pisarza, pochodzącego z Opola, cieszącego się dużą popularnością wśród młodzieży. Przygotowali prezentację multimedialną oraz biblioteczne egzemplarze książek autorstwa R. Mroza, by zaprezentować je koleżankom i kolegom z innych szkół (czytaj więcej).

W skład Rady Młodzieżowej wchodzą następujący uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku:

 1. Gracjan Ulianowski (od XI 2017 r.).
 2. Marcin Gerasimiuk (od XI 2017 r.).
 3. Julia Kolinko (od I 2018 r.).
 4. Marzena Laszuk (od I 2018 r.).
 5. Kornelia Konopka (od XI 2018 r.).
 6. Dominik Połonowicz (od XI 2018 r.).
 7. Barbara Bujwicka (od VI 2019 r.).
 8. Dawid Sidorowicz (od VI 2019 r.).

Zuzanna Kozłowska (od XI 2017 do IV 2019 r.).

Jan Rosiński (od XI 2017 do IV 2019 r.).

Członkowie Rady Młodzieżowej aktywnie włączają się w życie szkoły i życie kulturalne Białegostoku. Wzięli udział m.in. w:

 • 7. Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom (XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom) w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” – czytając bajki dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku 5 VI 2018 r. (czytaj więcej)
 • Konkursie na najlepszego czytelnika ZSE w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018 – Dominik Połonowicz najlepszym czytelnikiem z klas I Technikum Elektrycznego – rozstrzygnięcie konkursu 8 VI 2018 r. (czytaj więcej)
 • „Uśmiechniętej akademii wartości” w Książnicy Podlaskiej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem) – 20 VI 2018 r.
 • Zbiórce podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2019 – X 2018 r.
 • Literackiej grze miejskiej „Misja: ocalmy literackie Podlasie”, zdobywając I miejsce (Julia Kolinko, Marzena Laszuk, Marcin Gerasimiuk, Gracjan Ulianowski) – 26 X 2018 r. (czytaj więcej)
 • Zadaniu publicznym „Muzyka łączy białostoczan” – 1 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • 8. Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom (XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom) w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” – czytając bajki dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku 7 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • Akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – 7 VI 2019 r. (czytaj więcej)
 • Konkursie na najlepszego czytelnika ZSE w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 – Dominik Połonowicz najlepszym czytelnikiem z klas II Technikum Elektrycznego – rozstrzygnięcie konkursu 10 VI 2019 r.
 • IV Białostockim Festynie Budżetu Obywatelskiego – 15 IX 2020 r. (czytaj więcej)
 • Zbiórce podpisów na projekty szkolne do Budżetu Obywatelskiego 2020 – X 2019 r.
 • „Międzypokoleniowej wymianie dźwięków” w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej (Julia Kolinko wraz z Marzeną Laszuk opowiedziały na temat preferencji muzycznych współczesnej młodzieży) – 11 IX 2019 r. (czytaj więcej)
 • Akcji „Czytaj PL” – XI 2019 r. (czytaj więcej)