Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku

AdminAktualności

Podczas uroczystej Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 w dniu 20 września 2017 r. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia na okres roku szkolnego 2017/2018 uczniom naszej szkoły. Za wyniki i osiągnięcia w nauce stypendium otrzymali: Mateusz Sumorek, kl. IV cT Damian Wasilenko, absolwent Jan Sawczuk, absolwent Damian Orzechowski, kl. III cT Za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2016/2017 stypendium otrzymali: … Czytaj więcej

Akcja Sprzątanie Świata

AdminAktualności

Dnia 15 września grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznego sprzątania brzmi: NIE MA ŚMIECI, SĄ SUROWCE. Zgodnie z nim, uczniowie klas I iT i II bT z zapałem pozyskiwali surowce wtórne z pobliskich szkole terenów. Praca była owocna! Uczniowie z wielkim poświęceniem wrzucali szkło do zielonych worków; plastik, metal i papier – do żółtych, … Czytaj więcej

Występ szkolnej orkiestry

AdminAktualności

W dniu 10 września 2017 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod batutą pana Stanisława Krucińskiego wystąpiła podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego na białostockich Plantach. Jak zwykle, zaprezentowała się znakomicie, przyjmując gromkie brawa za każdy wykonany utwór. Orkiestrantom kibicowała m.in. Pani Dyrektor Anna Niczyporuk. Festyn zgromadził liczną rzeszę białostoczan, którzy mogli zapoznać się z listą 43 projektów zakwalifikowanych … Czytaj więcej

XI Szkolny Konkurs Historyczny

AdminAktualności

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w XI Szkolnym Konkursie Historycznym nt. Zespól Szkół Elektrycznych w Białymstoku i jego patron prof. Janusz Groszkowski. Konkurs odbędzie się dnia 4 października 2017 r. o godzinie 8:55 w sali P05. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii do dnia 3 października 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania „Śniadanie technologiczne z przedsiębiorcami”

AdminAktualności

W dniu 29.09.2017r odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Białymstoku, innymi zaproszonymi gośćmi w formie „Śniadania technologicznego z  przedsiębiorcami” W trakcie spotkania zapoznaliśmy z ideą projektu ecoZawód – partnerstwa strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”, Przedstawiliśmy doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie elektryk ze specjalnością integracja systemów energetycznych w urządzeniach … Czytaj więcej

Udział uczniów w Marszu Żywej Pamięci

AdminAktualności

W dniu 8 września 2017 r. uczniowie kl. II eT pod opieką wychowawczyni p. Zuzanny Czarneckiej wzięli udział w XVII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci” pod honorowym patronatem Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystych obchodach uczestniczył także Poczet Sztandarowy naszej szkoły pod opieką p. Andrzeja Szulca. Przemarsz od Pomnika … Czytaj więcej

Podsumowanie projektu Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka

AdminAktualności

26 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy szkolenia nauczycieli realizowane w projekcie pt. : „Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka”, w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu przeszkolonych zostało 41 nauczycieli, w tym 8 nauczycielek języka angielskiego, które odbyły szkolenie metodyczne oraz 33 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, którzy odbyli intensywny kurs języka angielskiego. Szkolenia metodyczne pozwoliły przyswoić naszym nauczycielkom nowe … Czytaj więcej

Sukces naszej orkiestry

AdminAktualności

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku zajęła I miejsce podaczs I Tłuszczańskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Festiwal odbył się 25 czerwca 2017 r. w Tłuszczu. Obejmował paradę orkiestr, wspólne wykonanie Marsza Tłuszcza i Orkiestr Dętych, przesłuchania konkursowe oraz prezentacje musztry paradnej. Gratulujemy orkiestrantom, dyrygentowi orkiestry p. Stanisławowi Krucińskiemi i instruktorowi p. Leszkowi Szymczukiewiczowi, życząc dalszych sukcesów!

Kiermasz używanych podręczników

AdminAktualności

Zapraszamy w dniach 12-14 września 2017 r. do auli szkolnej, gdzie w godz. 9:40 – 13:40 będzie się odbywał kiermasz używanych podręczników. Zarząd i Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Medal Diligentiae

AdminAktualności

W dniu 5 września 2017 r. Prezydent Białegostoku p. Tadeusz Truskolaski odznaczył medalem „Diligentiae – za pilność” ucznia naszej szkoły Szczepana Milewskiego z kl. III jT oraz jego mistrza p. Tomasza Mikołajuka. Wyróżnienie to otrzymują najlepsi uczniowie – z wysoką średnią, odnoszący sukcesy naukowe. Szczepan zajął m.in. I miejsce w Bloku B w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, … Czytaj więcej