XI Szkolny Konkurs Historyczny

AdminAktualności

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w XI Szkolnym Konkursie Historycznym nt. Zespól Szkół Elektrycznych w Białymstoku i jego patron prof. Janusz Groszkowski. Konkurs odbędzie się dnia 4 października 2017 r. o godzinie 8:55 w sali P05. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii do dnia 3 października 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania „Śniadanie technologiczne z przedsiębiorcami”

AdminAktualności

W dniu 29.09.2017r odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Białymstoku, innymi zaproszonymi gośćmi w formie „Śniadania technologicznego z  przedsiębiorcami” W trakcie spotkania zapoznaliśmy z ideą projektu ecoZawód – partnerstwa strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”, Przedstawiliśmy doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie elektryk ze specjalnością integracja systemów energetycznych w urządzeniach … Czytaj więcej

Udział uczniów w Marszu Żywej Pamięci

AdminAktualności

W dniu 8 września 2017 r. uczniowie kl. II eT pod opieką wychowawczyni p. Zuzanny Czarneckiej wzięli udział w XVII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci” pod honorowym patronatem Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystych obchodach uczestniczył także Poczet Sztandarowy naszej szkoły pod opieką p. Andrzeja Szulca. Przemarsz od Pomnika … Czytaj więcej

Podsumowanie projektu Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka

AdminAktualności

26 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy szkolenia nauczycieli realizowane w projekcie pt. : „Mobilna kadra na rzecz innowacyjnego Elektryka”, w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu przeszkolonych zostało 41 nauczycieli, w tym 8 nauczycielek języka angielskiego, które odbyły szkolenie metodyczne oraz 33 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, którzy odbyli intensywny kurs języka angielskiego. Szkolenia metodyczne pozwoliły przyswoić naszym nauczycielkom nowe … Czytaj więcej

Sukces naszej orkiestry

AdminAktualności

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku zajęła I miejsce podaczs I Tłuszczańskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Festiwal odbył się 25 czerwca 2017 r. w Tłuszczu. Obejmował paradę orkiestr, wspólne wykonanie Marsza Tłuszcza i Orkiestr Dętych, przesłuchania konkursowe oraz prezentacje musztry paradnej. Gratulujemy orkiestrantom, dyrygentowi orkiestry p. Stanisławowi Krucińskiemi i instruktorowi p. Leszkowi Szymczukiewiczowi, życząc dalszych sukcesów!

Kiermasz używanych podręczników

AdminAktualności

Zapraszamy w dniach 12-14 września 2017 r. do auli szkolnej, gdzie w godz. 9:40 – 13:40 będzie się odbywał kiermasz używanych podręczników. Zarząd i Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Medal Diligentiae

AdminAktualności

W dniu 5 września 2017 r. Prezydent Białegostoku p. Tadeusz Truskolaski odznaczył medalem „Diligentiae – za pilność” ucznia naszej szkoły Szczepana Milewskiego z kl. III jT oraz jego mistrza p. Tomasza Mikołajuka. Wyróżnienie to otrzymują najlepsi uczniowie – z wysoką średnią, odnoszący sukcesy naukowe. Szczepan zajął m.in. I miejsce w Bloku B w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, … Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie do podręczników

AdminAktualności

Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie do podręczników Dotyczy: – uczniów niepełnosprawnych wszystkich klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na kryterium dochodowe. Szczegółowe informacje dotyczące tego programu oraz wzór wniosku do pobrania u p. Anny Kownierowicz w kancelarii uczniowskiej w pokoju P16. W przypadku przyznania dofinansowania zwrot kosztów zakupu odbywa się na podstawie dowodu zakupu do wysokości wskazanej wartości … Czytaj więcej

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAWODOWE Z PROGRAMU ERASMUS+

AdministratorAktualności

Decyzją Narodowej Agencji złożony w lutym wniosek projektu został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+, w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1. Projekt pt.: „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” realizowany będzie w terminie od 01-06-2017 do 31-05-2019. Celem projektu „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” jest wsparcie 42 uczniów … Czytaj więcej