Zbiórka Żywności 29-30.09.2017

AdminAktualności

W dniach 29-30 września uczniowie Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w zbiórce żywności. Organizowała ją Archidiecezjalna Caritas we współpracy z Bankiem Żywności. Pełniliśmy dyżury w sklepie „Biedronka” przy ulicy Gajowej 116. Łącznie tego dnia zebrano 1560 kg żywności. W akcji wzięło udział 17 uczniów z następujących klas: 2ete, 2bte, 1kte, 1bte, 3ite. Bogumił Dziedziul

Koronka na skrzyżowaniach ulic

AdminAktualności

Już po raz dziesiąty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlili się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji … Czytaj więcej

Konferencja

AdminAktualności

Konferencja „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE” odbyła się 28 września 2017 roku w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Celem konferencji było upowszechnienie projektu pt.: „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych”, realizowanego w szkole w latach 2016- 2018. Projekt zakładał organizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 40 uczniów w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik cyfrowych … Czytaj więcej

Turniej tenisa stołowego klas I i turniej szachowy

AdminAktualności

Turniej tenisa stołowego klas I odbędzie się 04.10.2017 r. (środa) o godz. 16.10 przy sali gimnastycznej. Turniej szachowy odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w auli szkolnej. Uczniowie biorący udział w turnieju szachowym będą zwolnieni z lekcji. Osoby, które odpadną z turnieju, wracają na zajęcia. Zgłoszenia przyjmuje pani Ewa Szczerbińska (nauczyciel WF-u) do dnia 02.10.2017 r.

Ignorantia iuris nocet

AdminAktualności

W dniu 21 września 2017 roku uczniowie klas III DT, IV ET, IV FT, IV GT, IV HT wzięli udział w spotkaniu z adwokatem p. Rafałem Ignatowiczem. W imieniu Fundacji Honeste Vivere przeprowadził on wykład „ABC Prawa”. Prowadzący przypomniał uczniom hierarchię aktów prawnych, najważniejsze dokumenty regulujące porządek prawny w Polsce oraz przedstawił korzyści wynikające ze znajomości prawa. Uczniowie wzięli aktywny … Czytaj więcej

Sportowy sukces naszych uczniów

AdminAktualności

W klasyfikacji generalnej szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym chłopców za rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku zajął V miejsce na 80 sklasyfikowanych szkół. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i listów gratulacyjnych odbyło się 22 września 2017 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku podczas uroczystości Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Anna Niczyporuk za podsumowane sukcesy … Czytaj więcej

Wyjście do Teatru Lalek – 23.09.2017

AdminAktualności

W sobotę 23 września uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w ramach udziału w wydarzeniach kulturalnych obejrzeli spektakl pt. ,,Cyber Cyrano” w Białostockim Teatrze Lalek. Sztuka zainteresowała młodzież, gdyż przedstawiała współczesny im świat wirtualnej rzeczywistości, internetu i portali społecznościowych. Ukazywała zagrożenia i problemy, jakie wiążą się z nowoczesnymi technologiami, zmianą sposobu komunikowania się i wyrażania uczuć. … Czytaj więcej

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

AdminAktualności

W dniu 25 września br. w godz. 8.00-14.00 w auli szkolnej odbędzie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi prowadzona przez lekarzy i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Do włączenia się w szkolną akcję pt. „Pomóż pomagać innym” zachęcamy pełnoletnich uczniów i nauczycieli.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

AdminAktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku podaje do wiadomości, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły (RP, RR, SU) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – … Czytaj więcej

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku

AdminAktualności

Podczas uroczystej Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 w dniu 20 września 2017 r. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia na okres roku szkolnego 2017/2018 uczniom naszej szkoły. Za wyniki i osiągnięcia w nauce stypendium otrzymali: Mateusz Sumorek, kl. IV cT Damian Wasilenko, absolwent Jan Sawczuk, absolwent Damian Orzechowski, kl. III cT Za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2016/2017 stypendium otrzymali: … Czytaj więcej