Dzień Elegancji

RedaktorAktualności

W porozumieniu z Dyrektorem szkoły Zarząd SU ogłasza dzień 20 XII 2018 r. Dniem Elegancji.

Z poważaniem
Zarząd i Opiekunowie SU

Dla przypomnienia NOWY Regulamin DNIA ELEGANCJI w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:
1. Dzień Elegancji jest przedsięwzięciem wprowadzonym przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
2. Klasa, w której będzie 80 % uczniów ubranych elegancko może skorzystać z przywileju Dnia Elegancji. (co najmniej koszula)
3. Dzień Elegancji zwalnia uczniów z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrobienia zadania domowego, chyba że zostało zadane z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem. Ten dzień powinien być dla klasy dniem bez ocen niedostatecznych.
4. Uczniowie w Dniu Elegancji mogą, ale nie muszą skorzystać z tego przywileju.
5. Uczniowie mają obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany, są zobowiązani do aktywnego udziału w lekcji.
6. Uczniowie posiadający przywilej Dnia Elegancji są zobowiązani do przestrzegania Statutu Szkoły. Dzień Elegancji nie chroni od uwag za złe zachowanie; w przypadku łamania zapisów Statutu Szkoły – nie chroni także od odpowiedzi ustnej.
7. Dzień Elegancji może zostać przerwany jedynie na wniosek Dyrektora szkoły.
8. Dzień Elegancji ustala Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.