Dzień Przedsiębiorczości 2019

AdministratorAktualności

Dnia 20 marca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych po raz trzeci przystąpili do 16. edycji  programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – Dzień Przedsiębiorczości. Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Patronat honorowy nad tym programem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili następujące instytucje:

  1. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku, ul. Piękna 1 (3 uczniów).
  2. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, ul. Kawaleryjska 70 (7 uczniów).
  3. Radio Białystok S.A., ul. Świerkowa 1 (3 uczniów).
  4. Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Włókiennicza 16 A (3 uczniów).
  5. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65 (26 uczniów).

W imieniu Dyrekcji ZSE w Białymstoku, uczniów i swoim własnym serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do umożliwienia młodzieży odbycia jednodniowych praktyk. Dzięki Państwa życzliwości, pomocy i zaangażowaniu nasi uczniowie mogli już teraz zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy. Szczególne podziękowania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za perfekcjonizm, zaangażowanie i moc atrakcji przygotowanych naszym uczniom.

Małgorzata Bogusłowicz

Zdjęcia i filmy na stronach internetowych KWP, Radia Białystok, 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego:

http://18pr.wp.mil.pl/pl/1_537.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/166893

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/57388,PODSUMOWANIE-XVI-EDYCJI-OGOLNOPOLSKIEGO-DNIA-PRZEDSIEBIORCZOSCI.html