Informacje dotyczące składania ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020.

AdministratorPrzetargi

  1. Oferty na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane do dnia 30 maja 2019 r.
  2. Oferty należy przesyłać na:
    –  adres e-mail: zse@zse.biaman.pl lub
    – pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

  1. W sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020 osobami do kontaktu są: Małgorzata Markowska i Anna Kownierowicz, kancelaria uczniowska, tel. (85) 651-20-93.
  2. Decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 podejmie Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.