Konkurs ortograficzny

RedaktorAktualności

Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie ortograficznym „Szkolny Mistrz Ortografii 2020”, który odbędzie się 28 lutego 2020 r. na 4. godzinie lekcyjnej w sali 305.

Cele konkursu:

  • poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka;
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
  • zdobywanie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych;
  • kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
  • rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego;
  • sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej.

Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu: Alina Grycuk-Gruszewska, Irena Mojsewicz, Anna Rutkowska, Magdalena Skutnik