Matematyka stosowana

AdministratorAktualności

27 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I etapie konkursu „Matematyka stosowana”, organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki PB. Polegał on na rozwiązaniu quizu obejmującego zagadnienia objęte programem nauczania, jak również treści wykraczające poza podstawę programową, tj. liczby zespolone, macierze i rachunek błędów. W ramach przygotowania do konkursu uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Białostockiej. Do II etapu zakwalifikowały się 2 drużyny: Jan Karpiuk i Wojciech Werenc oraz Maciej Borys i Jakub Zastocki.

Finał konkursu odbędzie się w dniach 11 i 12 marca na Politechnice Białostockiej. Rywalizacja będzie polegała na zespołowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych wydziałach PB. Po raz pierwszy pojawi się zadanie logiczno-językowe, tym samym podczas II etapu konkursu potrzebna będzie znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym przy jego rozwiązywaniu.

Konkurs jest niezwykłą okazją by poznać wykładowców i laboratoria Politechniki Białostockiej, samodzielnie przeprowadzić przygotowane doświadczenia oraz zmierzyć się z własnymi umiejętnościami zastosowania matematyki w praktyce. Nagrodą w konkursie jest indeks na dowolny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Białostockiej.