Oferty dotyczące ubezpieczenia  w ramach grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych należy składać do dnia 25 czerwca 2021 r. na adres e-mail szkoły: zse@zse.biaman.pl.

 

Rada Rodziców
Okres kadencji 2020/2021

Skład Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodniczący  –  Zdrojewska Agnieszka
  2. Zastępca  –  Falkowska Iwona
  3. Sekretarz  –  Wróblewski Artur
  4. Skarbnik  –  Łabieniec-Matusiewicz Anna
  5. Członek  –  Modzelewski Roman
  6. Członek  –  Skrzeczyński Dariusz
  7. Członek  –  Gromotowicz Edyta
  8. Członek  –  Bielec Marcin
  9. Członek  –  Kłokowski Mariusz

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul.: Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
NIP 542-246-78-75

nr konta: 39 1240 5211 1111 0010 4181 1611