Rada Rodziców
Okres kadencji 2018/2019

Skład Prezydium Rady Rodziców

1. Przewodniczący Robert Semborski 4 d TE
2. Zastępca Małgorzata Talecka 4 g TE
3. Sekretariat Agnieszka Zdrojewska 2 i TE
4. Skarbnik Sławomir Jakimiuk 3 h TE
5. Członek Urszula Krakowska 3 i TE
6. Członek Roman Modzelewski 2 k TE
7. Członek Iwona Falkowska 2 h TE
8. Członek Karol Misiewicz 1 b TE
9. Członek Dariusz Skrzeczyński 1 h TE

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul.: Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
NIP 542-246-78-75

nr konta: 39 1240 5211 1111 0010 4181 1611