Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w konkursie „Matematyka stosowana”!

RedaktorAktualności

W czwartek 21.02.2019 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu „Matematyka stosowana”. Przystąpiło do niego 14 dwuosobowych drużyn.

Konkurs „Matematyka stosowana” jest konkursem o indeks na dowolny kierunek studiów dziennych prowadzony na Politechnice Białostockiej. W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się czwarta edycja tego konkursu. Jego organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki PB.

Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczestniczy wzięli udział w wykładach zorganizowanych przez Politechnikę Białostocką. Wykłady rozszerzały wiedzę uczestników o zagadnienia, których nie obejmuje podstawa programowa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Etap szkolny, przeprowadzany online, trwa 100 minut. Każdy z dwóch członków drużyny rozwiązuje indywidualnie zadania na platformie internetowej moodle. W celu zakwalifikowania się do części praktycznej każdy członek drużyny musi rozwiązać 50% zadań.
  2. Etap praktyczny, który odbędzie się na Politechnice Białostockiej, potrwa dwa dni. Drużyny wykonają zespołowo zadania na różnych wydziałach uczelni. Każda drużyna będzie musiała wykonać niezbędne pomiary i obliczenia konieczne do rozwiązania przygotowanych przez pracowników uczelni zadań.

Laureaci konkursu otrzymają indeks na dowolnie wybrany kierunek PB. W ubiegłym roku ta sztuka udała się drużynie złożonej ze Szczepana Milewskiego i Sebastiana Paszkowskiego, którzy w tym roku planują zająć jeszcze lepszą lokatę w konkursie.

Trzymamy kciuki za wszystkich naszych reprezentantów.

Poniżej link do strony PB, zawierającej prezentację na temat konkursu i  wiele slajdów z ubiegłorocznej części praktycznej:

https://signum.pb.edu.pl/konkurs/