Podsumowanie realizacji projektu „Aktywna edukacja zawodowa w Elektryku”

AdministratorAktualności

W terminie od 30.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA”, działające przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, we współpracy ze szkołą realizowało projekt pt. „Aktywna edukacja zawodowa w Elektryku”. Było to zadanie publiczne w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.

W wyniku realizacji zdania publicznego udało się podjąć następujące działania:

– wyjazd na targi do Kielc (24 września 2020 r.), udział w nim wzięło 40 uczniów i 3 opiekunów;

– wycieczka zawodoznawcza do firmy Platige Image, znajdującej się w Warszawie (w dniu 28 września 2020 r.), udział w niej wzięło 43 uczniów i 3 opiekunów;

– wycieczka zawodoznawcza do lokalnego przedsiębiorstwa, grupy Elmont, na farmę fotowoltaiczną i stację transformatorową w Lewkowie Starym (w dniu 16 października 2020 r.), udział w niej wzięło 38 uczniów i 2 opiekunów;

– konferencja zawodoznawcza online w branży informatyczno- graficznej z firmą ZETO (5 listopada 2020 r.), uczestniczyło w niej 168 uczniów i 10 opiekunów;

– konferencja zawodoznawcza online w branży elektryczno-elektronicznej z firmą AC S.A. (1 grudnia 2020 r.), uczestniczyło w niej 134 uczniów i 11 opiekunów;

– wycieczka zawodoznawcza do białostockiej firmy AC S.A. online (1 grudnia 2020 r.), uczestniczyło w niej 134 uczniów i 11 opiekunów.

Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych w ofercie działań, co przyczyniło się do realizacji założonych celów zadania publicznego. Realizacja projektu zakładała zapewnienie młodzieży uczestnictwa w innowacyjnej formie doradztwa zawodowego w celu poznania rynku pracy, lokalnych pracodawców, obrania najlepszej ścieżki rozwoju zawodowego, łatwiejszego dostosowania się do wymagań rynku pracy. Poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i poradnictwo zawodowe w zakresie świadomego wejścia na rynek pracy udało się nam w atrakcyjny sposób promować kształcenie zawodowe, zmotywować uczestników do dalszej nauki i wzbudzić w nich potrzebę ciągłego rozwoju. Uczniowie poznali nowoczesne technologie, zaplecze techniczne firm, a także strukturę organizacyjną przedsiębiorstw.