Podsumowanie zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”

RedaktorAktualności

W dniu 17 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyło się podsumowanie zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”, które trwało od 10.06.2019 r. do 13.12.2019 r. Dofinansowane zostało ze środków z budżetu miasta Białegostoku a realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Elektryka”, działające przy białostockim Elektryku.

W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły na czele z Panią Dyrektor mgr inż. Anną Niczyporuk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Elektryka” Pani Magdalena Szeligowska, uczniowie i nauczyciele-wolontariusze.

Zadanie publiczne „Kulturalni białostoczanie” miało na celu rozwój kulturalny, integrację i aktywizację społeczności Białegostoku. W jego ramach odbyło się wiele działań promujących sztukę, kulturę, historię miasta, a także potencjał, talenty i pasje artystyczne białostoczan. Mieszkańcy stolicy Podlasia mogli wziąć udział w konkursach, wycieczkach, spotkaniach autorskich z wyjątkowymi białostoczanami, warsztatach, koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Zadanie było realizowane w plenerze oraz w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Grupę docelową stanowili mieszkańcy naszego miasta w różnym wieku i o różnym statusie materialnym, ponieważ udział w proponowanych działaniach był nieodpłatny. W wydarzeniach, objętych zadaniem publicznym, uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób.

Młodzież mogła poznać historię miasta w nieco inny sposób – poprzez udział w Konkursie – grze miejskiej „Śladami bohaterów Białegostoku” (14.09-14.10.2019 r.) i w pieszej wycieczce „Śladem mniejszości żydowskiej w Białymstoku” (08.10.2019 r.).

Jej pasje artystyczne zostały zaspokojone ponadto dzięki zaproponowanym różnorodnym działaniom. Były to:

  • warsztaty aktorskie, prowadzone 05.12.2019 r. przez studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku;
  • warsztaty fotograficzne, prowadzone 14.11.2019 r. przez pana Bartosza Warzechę,
  • Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Historyczne i współczesne oblicza Białegostoku” (09-08.11.2019 r.).

Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludźmi kultury:

  • z panem Ryszardem Dolińskim – aktorem Białostockiego Teatru Lalek (06.11.2019 r.);
  • z panem Dominikiem Sołowiejem – dziennikarzem, szkoleniowcem, programistą (24.09.2019 r.);
  • z panem Bartoszem Warzechą – artystą-fotografikiem, aktorem (14.11.2019 r.);
  • z panią Katarzyną Drogą – pisarką regionalną, dziennikarką, redaktor (19.11.2019 r.)

oraz w koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku pod dyrekcją pana Stanisława Krucińskiego. Występ młodych muzyków odbył się przy białostockim Ratuszu (22.09.2019 r.).

Podczas dzisiejszego spotkania podsumowującego zadanie publiczne „Kulturalni białostoczanie” rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: Konkurs – gra miejska „Śladami bohaterów Białegostoku” oraz Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży „Historyczne i współczesne oblicza Białegostoku”. Zwycięzcy obu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. Docenieni też zostali nauczyciele-wolontariusze za trud organizacji poszczególnych działań oraz uczniowie-wolontariusze, którzy dzielnie wspierali swoich nauczycieli. Spotkanie uwieńczyła prezentacja multimedialna podsumowująca zadanie przy słodkim poczęstunku.

Wyniki Konkursu – gry miejskiej „Śladami bohaterów Białegostoku”:

Wyróżnienie otrzymała drużyna z kl. II bT pod opieką p. Zofii Gajewskiej w składzie:

Jakub Ciborowski

Michał Król

David Motyka

Kacper Paprotny

Gracjan Misiewicz

Krystian Kosiński

I miejsce – drużyna z kl. III dT pod opieką p. Doroty Sochy-Kononiuk w składzie:

Piotr Druć
Jakub Górski
Jakub Grabowski
Jakub Greliak
Łukasz Stanisławczyk
Szymon Zalewski

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży „Historyczne i współczesne oblicza Białegostoku”:

I miejsce – Przemysław Żuk, kl. I gT, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

II miejsce – Paweł Wawrzak, kl. III dT, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

III miejsce – Kacper Muczyński, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Gratulujemy zwycięzcom!