Punkt konsultacyjny w ramach SCWEW

RedaktorAktualności

PUNKT KONSULTACYJNY

W ramach projektu uczniowie, rodzice i nauczyciele ZSE mogą uczestniczyć w konsultacjach ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej: m.in. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, metod i form pracy z nimi, trudności emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych.

Konsultacje w siedzibie SCWEW: SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00.

Konsultacje w zakresie specjalistycznego wsparcia uczniów, rodziców, nauczycieli w siedzibie ZSE odbywają się w poniedziałki w godzinach 14.00-15.00 w sali P07. Konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi (np. psycholog, pedagog specjalny, logopeda) realizowane będą po wcześniejszym zgłoszeniu dogodnego terminu i tematyki do koordynatora ds. edukacji włączającej – p. Doroty Sochy-Kononiuk.