Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

AdminAktualności


Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zaproszona do współpracy z Książnicą Podlaską. Pani Jolanta Gadek, dyrektor biblioteki wojewódzkiej, powołała do istnienia Radę Młodzieżową Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W jej skład, oprócz Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, wchodzą:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białymstoku,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku,
 • XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku,
 • XIII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku,
 • Dyrektor Książnicy Podlaskiej,
 • Przedstawiciele Działów: Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego i Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej.

Rada Młodzieżowa stawia przed sobą następujące zadania:

 • wypracowanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników,
 • precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika,
 • integrację przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych,
 • promocję czytelnictwa wśród osób młodych i zachęcanie ich do uczestnictwa w kulturze.

Pierwsze spotkanie Rady Młodzieżowej odbyło się 27 listopada 2017 r. w nowej siedzibie biblioteki wojewódzkiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Pani Jolanta Gadek zapoznała młodzież ze strukturą Książnicy Podlaskiej i licznymi wydarzeniami kulturalnymi, organizowanymi przez bibliotekę dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zachęcała do korzystania z różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także do uczestnictwa w bogatej ofercie: Środach Literackich, konkursach, lekcjach bibliotecznych, warsztatach, zajęciach językowych, akcjach czytelniczych, festiwalach literackich.

Z naszej szkoły w skład Rady Młodzieżowej wchodzi 4 uczniów:

 • Marcin Gersimiuk, kl. II fT,
 • Zuzanna Kozłowska, kl. III eT,
 • Jan Rosiński, kl. III eT,
 • Gracjan Ulianowski, kl. II fT.

Młodzi ludzie z białostockich szkół mogli zwiedzić gmach biblioteki (m.in. czytelnię, wypożyczalnię, Dział Zbiorów Specjalnych) oraz wystawę „Sklejki poetyckie. Puenta”. Oprowadzała ich Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska, pracownik Książnicy Podlaskiej. Chętna młodzież dołączyła do grona użytkowników biblioteki wojewódzkiej, wypełniając odpowiednią deklarację.

Dziękujemy pracownikom książnicy za miłe przyjęcie, słodki poczęstunek, a także upominki, gratulując bardzo dobrze zorganizowanego spotkania.

Opiekunem uczniów naszej szkoły, wchodzących w skład Rady Młodzieżowej, jest Anna Rutkowska.