Reaktywacja akcji „Cyfrowy Patrol” właśnie się rozpoczęła

RedaktorAktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku w dniu 30 września 2021 r. uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku. Będą wspierać białostoczan w rozwiązywaniu problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. W tym roku szkolnym do akcji zgłosiło się 10 uczniów (6 uczniów z klasy 3 AB TE oraz 4 uczniów z klasy 3 ABP TE).

Uczestników szkolenia serdecznie przywitała Pani Anna Zaremba – Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Teoretyczne i praktyczne szkolenie dla młodzieży zorganizował i przeprowadził Pan Sławomir Dudek, nauczyciel z naszej szkoły, wraz ze specjalistami z Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz identyfikator, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Zaremba.

Uczniowie Elektryka przy wsparciu pracowników z UKE będą pomagać osobom starszym i samotnym: ustawić antenę, przestroić dekoder DVB-T, ustawić programy w tunerze według życzenia zgłaszającego itp. Cyfrowy Patrol jest również przygotowany do pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera oraz smartfona przez seniorów.

Zbliża się zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Nastapi ona w II kwartale 2022 r., więc w tym okresie Cyfrowy Patrol może mieć więcej pracy.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z pomocy Cyfrowego Patrolu, powinien skontaktować się telefonicznie z:
– Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku, tel. 85 651 20 93
– Delegaturą UKE w Białymstoku, tel. 85 657 83 10