Wstępny plan naboru uczniów klasy I na rok szkolny 2021/2022
w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Rozszerzenie
M-matematyka
F-fizyka
A-język angielski
I-informatyka

1.

technik teleinformatyk _N

351103

5 lat

 

0,5

15

M, A

2.

technik elektryk _N

technik elektryk _R

311303

1

1

29

29

M, F

M, F

3.

technik elektronik _N

311408

1

29

M, F

4.

technik informatyk _R

technik informatyk _N

technik informatyk _N

technik informatyk _R

351203

0,5

1

1

1

14

29

29

29

M, I

M, I

M, A

M, A

5.

technik programista _N

technik programista _R

351406

1

1

29

29

M, I

M, I

6.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej _N

311943

1

29

M, A

_N- język niemiecki jako drugi język obcy

_R- język rosyjski jako drugi język obcy

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1.

elektryk

741103

3 lata

0,5

15

2.

elektronik

742117

0,5

14

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1- dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia- kształcenie w formie zaocznej

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1.

technik elektryk

311303

2 lata

1

30