Plan naboru uczniów klasy I na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Rozszerzenie
M-matematyka
F-fizyka
A-język angielski
I-informatyka

1.

technik teleinformatyk _N

351103

4 lata

po gimnazjum

0,5

15

M, A

2.

technik elektryk _N

technik elektryk _R

311303

0,5

1

14

29

M, F

M, F

3.

technik elektronik _N

311408

1

29

M, F

4.

technik informatyk _R

technik informatyk _N

351203

1

1

29

29

M, A

M, I

5.

technik programista _N

351406

1

29

M, I

6.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej _N

311943

1

29

M, A

 

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Rozszerzenie
M-matematyka
F-fizyka
A-język angielski
I-informatyka

1.

technik teleinformatyk _N

351103

5 lat

po szkole podstawowej

0,5

15

M, A

2.

technik elektryk _N

technik elektryk _R

311303

0,5

1

14

29

M, F

M, F

3.

technik elektronik _N

311408

1

29

M, F

4.

technik informatyk _R

technik informatyk _N

351203

1

1

29

29

M, A

M, I

5.

technik programista _N

351406

1

29

M, I

6.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej _N

311943

1

29

M, A

_N- język niemiecki jako drugi język obcy

_R- język rosyjski jako drugi język obcy

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

po gimnazjum

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1.

elektryk

741103

3 lata

0,5

15

2.

elektronik

742117

0,5

14

 

po szkole podstawowej

Lp.

Zawód

Symbol
cyfrowy

Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1.

elektryk

741103

3 lata

0,5

15

2.

elektronik

742117

0,5

14