Plan naboru uczniów klasy I na rok szkolny 2018/2019

w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

Lp.

Zawód

Symbol

cyfrowy

Okres

kształcenia

Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

Rozszerzenie
M-matematyka
F-fizyka
A-język angielski
I-informatyka

1.

technik teleinformatyk _N

351103

4 lata

1

29

M, A

2.

technik elektryk _N

technik elektryk _R

311303

1

1

29

29

M, F

M, F

3.

technik elektronik _N

technik elektronik _R

311408

1

1

29

29

M, F

M, F

4.

technik informatyk _N

technik informatyk _N

technik informatyk _R

351203

1

2

1

29

58

29

M, A

M, I

M, A

5.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej _N

311943

1

29

M, A

_N- język niemiecki jako drugi język obcy

_R- język rosyjski jako drugi język obcy

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 

Lp.

Zawód

Symbol

cyfrowy

Okres

kształcenia

Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

1.

elektryk

741103

3 lata

0,5

15

2.

elektronik

742117

0,5

14