Typ szkoły Zawód Symbol
cyfrowy
Obszar
kształcenia
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Egzamin
(nazwy przedmiotów)/
rozmowa kwalifikacyjna
(szkoła policealna)
Szkoła
policealna
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 MS 1 30 rozmowa kwalifikacyjna
Szkoła
policealna
Technik informatyk 351203 EE 1 30 rozmowa kwalifikacyjna