Sukcesy naszych uczniów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

RedaktorAktualności

W tegorocznym Bloku B Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkół średnich o tytuł Młodego Innowatora w roku szkolnym 2019/2020 mamy dwóch finalistów. Są to: Dawid Sidorowicz i Tomasz Tumiel z kl. II fT.

W Bloku A, w którym wymagane było przygotowanie projektu, mamy również finalistów:

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne:
1. ModernBusStop – Twój nowoczesny przystanek, autorzy: Dariusz Szypka i Dawid Sidorowicz z kl. II fT (praca przygotowana pod kierunkiem p. Jarosława Raciborskiego).

2. STOLIFE – moduł ratujący życie, autorzy: Tomasz Tumiel, Konrad Orzechowski, Dawid Sidorowicz z kl. II fT (praca przygotowana pod kierunkiem p. Tomasza Mikołajuka).

Kategoria P – pomoc dydaktyczna:
SCHOOL – SUPPORT – zdalne i lokalne testy, autorzy: Damian Wróblewski, Rafał Parfieniuk z kl. II fT (praca przygotowana pod kierunkiem p. Jarosława Raciborskiego).

Gratulujemy serdecznie, życząc dalszych sukcesów!!!