Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej

RedaktorAktualności

W dniu 20 grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej ZSE w Białymstoku odbył się Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wzięło udział 12 zespołów (10 drużyn męskich, 2 drużyny damskie). Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się w obecności Pani Dyrektor Anny Niczyporuk, która zagrywką serwisową rozpoczęła turniej. Celem turnieju była integracja i zabawa, każdy zespół miał świąteczny akcent ubioru. Łącznie rozegrano 24 mecze.
Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce: kl. 4BT
2. miejsce: kl. 4CDT
3. miejsce: kl. 3GT
4. miejsce: kl. 1FT
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsze 3 zespoły – nagrody rzeczowe.
Turniej został zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: Annę Wolańską, Emilię Łapińską, Sebastiana Romańczuka, Janusza Szeszkę, Tomasza Łacińskiego.