Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

autorAktualności, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Od dziś w naszej szkole tydzień dbania o relacje. Podejmijcie nasze wyzwanie!

Zgodnie z poniższym grafikiem spróbujcie wykonać codziennie po jednym zadaniu.

Poniedziałek: Festiwal śmiechu! Z nim wszystko jest łatwiejsze. Uśmiechnij się co najmniej do 5 osób. Pamiętaj tylko że śmiech jest zaraźliwy.

Wtorek: Słowa mają moc! Przepraszam, dziękuję , dzień dobry, miło mi cię widzieć itd. Korzystaj do woli. Dobre słowo potrafi wzmocnić, nastawić pozytywnie na cały dzień, warto spróbować podzielić się nim z innymi.

Środa: Szanuj kolegę swego jak siebie samego. Zrób dobry uczynek.

Czwartek: Uważne słuchanie jest kluczem do budowania zdrowych relacji. Postaraj się uważnie wsłuchać w to, co mówi do ciebie druga osoba. Bądź uważnym słuchaczem.

Piątek: Zadbaj o spędzenie czasu z rodziną (spacer, wspólne wyjście do kina, rozmowa)

 

Nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Będziemy rozwijali 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również na kompetencje miękkie.
 8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

 • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie
  w jego realizacji;
 • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole.
 • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
 • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
 • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
 • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
 • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

(Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

W maju i czerwcu 2021 Zespół Szkół Elektrycznych wziął udział w Projekcie badawczo-edukacyjnym  “GRANIE NA EKRANIE”, którego partnerem merytorycznym jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg . Organizatorem projektu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celami naszych wspólnych działań jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania. Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.