1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych.

2. Kwalfikacje i zawody szkolne (stara podstawa programowa kształcenia zawodowego z 2012 r.)

3. Terminy:

  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2019 – do 9 września 2018 r. w pok. 116
  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2019 – do 18 lutego 2019 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)

5. Deklaracja do pobrania (uczestnik KKZ)

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

8. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu:

9. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2018-2019.

10. Informacja o egzaminie:

11. Terminy sesji 2019 r.

12. Informacja o egzaminie zawodowym – formuła 2017