1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych w 2020 r.

2. Kwalifikacje i zawody szkolne

3. Terminy (formuła 2012):

  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2020 – do 9 września 2019 r. w pok. 116
  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020 – do 22 lutego 2020 r. w pok. 116

3a. Terminy (formuła 2017):

  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2020 – do 15 września 2019 r. w pok. 116
  • Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020 – do 7 lutego 2020 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)

5. Deklaracja do pobrania (uczestnik KKZ)

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.

8. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu (formuła 2012):

9. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2019-2020.

10. Informacja o egzaminie:

11. Informacja o egzaminie zawodowym – formuła 2017

12. Możliwości uzyskania dyplomu zawodowego z różnych podstaw programowych szkolnictwa zawodowego (powiązania formuł egzaminu 2012, 2017 i 2019).