UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE.
Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych w 2022 r.

2. Kwalifikacje i zawody szkolne

3. Terminy złożenia DEKLARACJI przystąpienia do egzaminu zawodowego:

Sesja 1. ZIMOWA 2022 (styczeń-luty 2022 r.) – Ponowne przystąpienie uczniów i absolwentów

  • Formuła 2019 – do 15 września 2021 r. w pok. 116
  • Formuła 2017 – do 15 września 2021 r. w pok. 116
  • Formuła 2012 – do 10 września 2021 r. w pok. 116

Sesja 2. LETNIA 2022 (czerwiec-lipiec 2022 r.) – Uczniowie klas III, IV i ponowne przystąpienie absolwentów

  • Formuła 2019 – do 7 lutego 2022 r. w pok. 116
  • Formuła 2017 – do 7 lutego 2022 r. w pok. 116
  • Formuła 2012 – do 20 lutego 2022 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)
5. Deklaracja do pobrania (uczestnik KKZ)

6. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022.

8. Informacja dla zdającego o egzaminie:

9. Informacja dotycząca POWTÓRNEGO przystąpienia do egzaminu:

10. INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2021-2022:

11. Informatory o egzaminie zawodowym – formuła 2019.

12. Komunikat CKE w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – 2022.

13. Informatory o egzaminie zawodowym – formuła 2017

14. Możliwości uzyskania dyplomu zawodowego z różnych podstaw programowych szkolnictwa zawodowego i branżowego (powiązania formuł egzaminu 2012, 2017 i 2019).