Plan zajęć KKZ ELE.02, BSII oraz KKZ ELE.05. i ELM.05. w roku szkolnym 2021/2022

ELE.02.– kwalifikacyjny kurs zawodowy dla pierwszej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.


ELE.05.– kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektryk. Zawód technik elektryk będą miały osoby z wykształceniem średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELE.05.

ELM.05.– kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany w ramach BS II dla drugiej kwalifikacji dla zawodu technik elektronik. Zawód technik elektronik będą miały osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym oraz zdane egzaminy z obu kwalifikacji ELE.02. i ELM.05.

Ważne dot. słuchaczy BS II, uczestników KKZ ELE.05. i ELM.05.:

  • do 15 września br. należy złożyć deklarację do egzaminu w kwalifikacji:
    • ELE.02- zainteresowani słuchacze z I sem. BS II,
    • ELE.05., ELM. 05.- obowiązkowo słuchacze z III sem. BS II sem(przystąpienie do egzaminu jest warunkiem promocji na semestr IV oraz ukończenia szkoły),
  • do 30 września br. należy złożyć deklarację do egzaminu maturalnego:
    • III sem. BS II.