Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:

Filip Poliński kl. III i TEP – I zastępca przewodniczącego (p.o. przewodniczącego)
Kinga Aleksandra Makara kl. III i TEP – II zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. III ab TEP – skarbnik
Michał Czarnowicz kl. III f TE – I protokolant
Karolina Zdrodowska kl. I i TE – II protokolant
Damian Ciborowski kl. III ab TEP
Hubert Dzieszko kl. III ab TEP
Dominik Półtorak kl. III ab TEP
Hanna Frączak kl. II i TE
Magdalena Nietupska kl. II i TE
Martyna Sekula kl. II i TE
Róża Prabucka kl. I i TE
Marcel Kościukiewicz kl. I j TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.)
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.)

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 24.02.2022
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018