Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2018/2019:
Arkadiusz Stanisław Murawski kl. III cd TE – przewodniczący
Paulina Mróz kl. IV i TE – zastępca przewodniczącego
Mateusz Orłowski kl. IV h TE – skarbnik
Kornelia Konopka kl. II i TE – I protokolant
Radosław Jakub Cimoch kl. III j TE – II protokolant
Szczepan Milewski kl. IV j TE
Jakub Kossakowski kl. III b TE
Adam Jarończyk kl. III b TE
Piotr Cwalina kl. III c ZSZ
Jakub Horosz kl. II i TE
Adrianna Miszkiel kl. II i TE
Filip Rejent kl. II i TE
Laura Siegień kl. II i TE
Hubert Filipczuk kl. III a TE
Damian Grzegorczuk kl. III a TE
Jakub Lisowski kl. III a TE
Aleksandra Gortat kl. III i TE
Gabriela Szubzda kl. I i TE
Piotr Płoński kl. III b TE
Patryk Jakimiuk kl. II j TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2018/2019:
mgr Tomasz Zdanewicz
mgr Aneta Wołejko

 

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 14.06.2018
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 09.10.2018
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018