Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Arkadiusz Stanisław Murawski kl. IV cd TE – przewodniczący
Adam Jarończyk kl. IV b TE – zastępca przewodniczącego
Jakub Kossakowski kl. IV b TE – skarbnik
Piotr Płoński kl. IV b TE – I protokolant
Kamil Bruszewski kl. III f TE – II protokolant
Paweł Jamiołkowski kl. IV b TE
Mateusz Todorczuk kl. IV b TE
Radosław Jakub Cimoch kl. IV j TE
Kajetan Patryk Zarzycki kl. III a TE
Jakub Horosz kl. III i TE
Kornelia Konopka kl. III i TE
Adrianna Miszkiel Kl. III i TE
Natalia Prusik kl. III i TE
Dawid Sidorowicz kl. II f TE
Dominika Milewska kl. I i TE
Julia Szast kl. I i TE
Anna Jamiołkowska kl. II i TE
Adrian Choroszewicz kl. I f TE
Michał Czarnowicz kl. I f TE
Szymon Klikowski kl. I f TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz i p. Aneta Wołejko

 

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 14.06.2018
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018