Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Adrianna Miszkiel kl. IV i TE – przewodnicząca
Jakub Horosz kl. IV i TE – I zastępca przewodniczącej
Anna Jamiołkowska kl. III i TE – II zastępca przewodniczącej
Filip Rejent kl. IV i TE – skarbnik
Natalia Prusik kl. IV i TE – I protokolant
Dawid Sidorowicz kl. III f TE – II protokolant
Kornelia Konopka kl. IV i TE
Jakub Ciborowski kl. III b TE
Paweł Grynczel kl. III f TE
Marek Modzelewski kl. III f TE
Michał Czarnowicz kl. II f TE
Patrycja Piskurewicz kl. II f TE
Dominika Milewska kl. II i TE
Paweł Łuniewski kl. II j TE
Damian Ciborowski kl. II ab TEP
Bartosz Łukaszewicz kl. II ab TEP
Magdalena Buńkowska kl. II i TEP
Kinga Aleksandra Makara kl. II i TEP
Filip Poliński kl. II i TEP
Anna Rojkowska kl. II i TEP
Stanisław Brzozowski kl. I j TE
Jakub Laskowski kl. I j TE
Mateusz Michalczuk kl. I k TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz i p. Aneta Wołejko

 

 

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 04.09.2020-1
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018