Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Arkadiusz Stanisław Murawski kl. III cd TE – przewodniczący
Piotr Płoński kl. III b TE – zastępca przewodniczącego
Jakub Kossakowski kl. III b TE – skarbnik
Adrianna Miszkiel kl. II i TE – I protokolant
Radosław Jakub Cimoch kl. III j TE – II protokolant
Adam Jarończyk kl. III b TE
Kornelia Konopka kl. II i TE
Jakub Horosz kl. II i TE
Filip Rejent kl. II i TE
Aleksandra Gortat kl. III i TE
Patryk Jakimiuk kl. II j TE
Mateusz Todorczuk kl. III b TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Tomasz Zdanewicz
mgr Aneta Wołejko

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 14.06.2018
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 09.10.2018
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018