Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku:

Damian Ciborowski kl. III ab TEP – przewodniczący
Dawid Sidorowicz kl. IV f TE – I zastępca przewodniczącego
Kinga Aleksandra Makara kl. III i TEP – II zastępca przewodniczącego
Bartosz Łukaszewicz kl. III ab TEP – skarbnik
Michał Czarnowicz kl. III f TE – I protokolant
Paweł Krawczuk kl. II h TE – II protokolant
Mateusz Brzózka kl. IV g TE
Anna Jamiołkowska kl. IV i TE
Patrycja Piskurewicz kl. III f TE
Dominika Milewska kl. III i TE
Hubert Dzieszko kl. III ab TEP
Dominik Półtorak kl. III ab TEP
Filip Poliński kl. III i TEP
Jakub Hlebowicz kl. II h TE
Marcin Kosiński kl. II j TE
Jakub Laskowski kl. II j TE
Mateusz Michalczuk kl. II k TE
Wojciech Karpiesiuk kl. I j TE
Dawid Głódź kl. I k TE

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Tomasz Zdanewicz (od 4 XII 2015 r.)
p. Aneta Wołejko (od 7 III 2017 r.)

 

 

  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 26.02.2021
  2. Regulamin Szczęśliwy Numerek 09.10.2018
  3. Instrukcja uzyskania poręczenia 09.10.2018
  4. Regulamin Bilet Frekwencji 18.11.2019
  5. Regulamin Dnia Elegancji 09.10.2018
  6. Regulamin Kartki Niepytki 09.10.2018