Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

AdministratorAktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku podaje do wiadomości, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.; Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 ze zm.) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły (RP, RR, SU) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Technikum Elektrycznym to:

07.01.2020 r. – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wg obrządku prawosławnego;
20.04.2020 r. – drugi dzień świąt Wielkanocnych wg obrządku prawosławnego;
04.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
05.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
06.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
07.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
23.06.2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny (sesja letnia).

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 to:

07.01.2020 r. – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wg obrządku prawosławnego;
20.04.2020 r. – drugi dzień świąt Wielkanocnych wg obrządku prawosławnego;
04.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
05.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
06.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny w technikum;
23.06.2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny (sesja letnia).

Dyrekcja ZSE

W dniach 2 i 3 stycznia 2020 są prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Dni 6 i 7 stycznia 2020 są dniami bez zajęć dydaktycznych.