Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego GRAMLEX

RedaktorAktualności

10.12.2019 r. odbył się w naszej szkole etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego GRAMLEX. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Konkurs przeprowadzony był już po raz piąty, natomiast po raz drugi miał zasięg wojewódzki. Nad konkursem honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Białegostoku oraz Wojewoda Podlaski.

Konkurs skierowany był do uczniów zawodowych szkół technicznych województwa podlaskiego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, integracja uczniów interesujących się nauką języków obcych, zachęcenie do zdawania egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące szkoły:

Zespół Szkół Technicznych w Augustowie

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Technikum Leśne w Białowieży

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Był to konkurs dwuetapowy. Etap szkolny przeprowadzony został w poszczególnych szkołach, a etap międzyszkolny w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Test finałowy rozwiązywany był 10 grudnia na platformie edukacyjnej. Wzięło w nim udział łącznie 10 uczniów z ww. szkół.

Zwycięzcą konkursu został Jakub Rogowski, uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku (opiekun: pani Jolanta Dawidziuk).
II miejsce zajął Krzysztof Tarasiewicz, uczeń Technikum Leśnego w Białowieży (opiekun: pani Monika Czekańska).
III miejsce zajął  Mateusz Lewandowski, uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku (opiekun: pani Zofia Gajewska).                                                                                                                                                                                                                                                                                              Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, wszyscy finaliści – dyplomy uczestnictwa i upominki, a ich opiekunowie – podziękowania.