XVI Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych

RedaktorAktualności

13 lutego 2020 roku w godzinach 9.30-13.30 delegacja młodzieży z klas I epT i II cT wraz z opiekunem p. Dorotą Jurguć uczestniczyła w XVI Międzyszkolnym Ekumenicznym Spotkaniu Młodych, które odbyło się w auli Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku. Celem spotkania było kształtowanie w młodzieży postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz wspólne pochylenie się nad słowami z Dziejów Apostolskich: Bądźmy życzliwi (por. Dz 28, 2).

Zaprezentowana została działalność charytatywna kościołów chrześcijańskich, które reprezentowali:

– Caritas Archidiecezji Białostockiej,

– Diecezjalny Prawosławny Ośrodek „Eleos”,

– Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,

– Stowarzyszenie Baptystów „Ku dobrej nadziei”,

– Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”,

– wolontariat szkolny.

Wiele emocji wzbudził spektakl pt. Nikt nie może być numerem w  wykonaniu Teatru Czrewo pod kierunkiem p. Joaany Troc.

Nie zabrakło też słodkiego elementu. Podczas przerwy wszyscy zostali zaproszeni na wspaniałe pączki.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami i wspólnym odśpiewaniem pieśni Kochany bracie, kochana siostro.