XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

RedaktorAktualności

Informujemy, że w etapie wojewódzkim XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt. „Poczuj Radość Ewangelii”, który odbył się 2 października 2020 r. w siedzibie Civitas Christiana w Białymstoku, Eryk Kmita z klasy II E zajął 4. miejsce. Konkurs sprawdzał znajomość dwóch ksiąg biblijnych: Księgi Liczb ze Starego Testamentu i 1 Listu Św. Pawła do Koryntian z Nowego Testamentu. Gratulujemy Erykowi, życząc dalszych sukcesów.