Zajęcia historyczne w terenie

RedaktorAktualności

W dniu 23 września br. będą przeprowadzane zajęcia historyczne dla młodzieży województwa podlaskiego na Cmentarzu Wyznania Mojżeszowego w Białymstoku. Są one wpisane w zadanie publiczne „Kulturalni Podlasianie”, które uzyskało dotację z Województwa Podlaskiego. Zadanie to jest organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Celem zajęć jest promocja historii naszego miasta, aktywizacja osób młodych, kształtowanie postaw altruistycznych przez odnawianie macew. Działanie odbędzie się we współpracy z Panią Lucy Lisowską – Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

Chęć włączenia się w zajęcia można zgłaszać do 22 września br. do godz. 9.00 na adres: biblioteka@zse.biaman.pl.