Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie remontu

RKAktualności

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, 15 – 111 Białystok,  zaprasza do złożenia ofert na  wykonanie remontu szatni w bloku sportowym o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) na podstawie  art. 4 pkt 8.

Zaproszenie do złożenia oferty w załączeniu.