Zmiany w harmonogramie matur i dniach wolnych od zajęć w ZSE

RKAktualności

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 r. uległ zmianie.
Link do aktualnego harmonogramu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

W związku z powyższym w dniach 4, 5, 6 i 7 maja 2020 r. zajęcia odbywać się będą  zgodnie z planem lekcji w dzienniku elektronicznym Librus.

Dni 4, 5, 6 i 7 maja 2020 r. nie będą dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.