Zapisy na walidację w ramach BCWiC

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE


W obecnie realizowanym projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” działa Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE, którego celem jest umożliwienie uczniom ZSE potwierdzania kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla zadań zawodowych i czynności zawodowych nabywanych podczas staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu.

BCWiC to innowacyjna forma współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego młodzieży i lepszego dopasowania młodych pracowników do oczekiwań pracodawców.

Informujemy, iż od 15 września 2022 r. ruszyła rejestracja kandydatów na walidację w celu potwierdzenia nabytych umiejętności zawodowych w ramach kursów, staży lub szkoleń. Pomyślne przejście walidacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności zawodowych.

Rejestracja do pierwszej tury walidacji w roku szkolnym 2022/2023 potrwa od 15 do 30 września 2022 r.

Planowany termin egzaminów walidujących: listopad 2022 r.

Aby przystąpić do procesu walidacji, należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć wniosek w podanym wyżej terminie do biura projektu – sali 210 (wniosek dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem: https://nowywymiaredukacji.pl/ w zakładce Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE) lub pobrać wersję papierową w biurze projektu – sali 210.

Przed zapisaniem się na walidację zachęcamy do zapoznania się ze standardami egzaminacyjnymi dla zadań zawodowych w celu samooceny posiadanej wiedzy oraz z regulaminem Branżowego Centrum Walidacji i Certyfikacji.

Wszystkie niezbędne dokumenty można odnaleźć na stronie projektu pod adresem: https://nowywymiaredukacji.pl/ w zakładce Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: d.niedzwiedz@elektryk.edu.pl (w treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz klasę).

Dorota Niedźwiedź
Sekretarz BCWiC w ZSE