Podsumowanie projektu „ Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”

AdministratorAktualności

W terminie od 6 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA”, które działa przy naszej szkole realizowało projekt pt. „Internet Rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”. Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego. Celem głównym realizowanego zadania publicznego jest wszechstronny rozwój kreatywności, innowacyjności oraz … Czytaj więcej

Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej

RedaktorAktualności

Pani Dyrektor A. Niczyporuk z nauczycielem WF-u Sebastianem Romańczukiem na środku sali gimnastycznej, pod ścianą uczniowie - uczestnicy turnieju

W dniu 20 grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej ZSE w Białymstoku odbył się Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wzięło udział 12 zespołów (10 drużyn męskich, 2 drużyny damskie). Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się w obecności Pani Dyrektor Anny Niczyporuk, która zagrywką serwisową rozpoczęła turniej. Celem turnieju była integracja i zabawa, każdy zespół miał świąteczny akcent ubioru. Łącznie rozegrano … Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe w Elektryku

RedaktorAktualności

Wystąpienie Dyrektor Anny Niczyporuk

Podtrzymaliśmy coroczną tradycję, która gromadzi nas wokół świąt Bożego Narodzenia. Tuż przed pierwszą gwiazdką w auli szkolnej zebrali się księża, emeryci, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. W czwartkowy wieczór dało się wyczuć atmosferę cudów, ziemia miała łączyć się z niebem. Jasełka pod tytułem „Aniołowie są wśród nas”  przekonywały  widzów o szansie otwierania się na to, co Boże na co … Czytaj więcej

Betlejemskie Światło Pokoju

RedaktorAktualności

Plakat

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Tak jak w latach ubiegłych dotarło też ono do Zespołu Szkół Elektrycznych. Podczas spotkania opłatkowego 19 XII 2019 r. … Czytaj więcej

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

AdministratorAktualności

logo ZSE

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku podaje do wiadomości, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.; Dz. U. poz. 1603 oraz z … Czytaj więcej

Podsumowanie zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”

RedaktorAktualności

Dyrektor ZSE Anna Niczyporuk przemawia

W dniu 17 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyło się podsumowanie zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”, które trwało od 10.06.2019 r. do 13.12.2019 r. Dofinansowane zostało ze środków z budżetu miasta Białegostoku a realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Elektryka”, działające przy białostockim Elektryku. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły na czele z Panią Dyrektor mgr inż. Anną Niczyporuk, … Czytaj więcej

Szkolenie praktyczne w zakresie stosowania narzędzi ręcznych dla elektroinstalatora

RKAktualności

20 listopada 2019 r. Pani Joanna Maksimiuk była z młodzieżą na targach ENERGETICS w Lublinie. Nawiązała tam współpracę z kilkoma firmami elektroenergetycznymi, w tym z firmą FASTONS – www.fastons.pl , która w ramach współpracy jako pierwsza zaproponowała przeprowadzenie szkolenia z zastosowania narzędzi ręcznych przez elektroinstalatorów. W dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) na auli naszej szkoły odbyło się pierwsze szkolenie … Czytaj więcej

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego GRAMLEX

RedaktorAktualności

Zdjęcie grupowe uczniów i nauczycieli

10.12.2019 r. odbył się w naszej szkole etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego GRAMLEX. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka niemieckiego z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Konkurs przeprowadzony był już po raz piąty, natomiast po raz drugi miał zasięg wojewódzki. Nad konkursem honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Białegostoku oraz Wojewoda Podlaski. Konkurs skierowany był do uczniów zawodowych szkół technicznych województwa … Czytaj więcej

Wyniki XI Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film

RedaktorAktualności

stara fotografia i zapiski

W XI Międzyszkolnym Konkursie Historycznym na najlepszą prezentację multimedialną lub film pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”, który odbył się w dniach 1 X – 29 XI 2019 r. pod honorowymi patronatami Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku, 13 grudnia 2019 r. Jury postanowiło przyznać: I miejsce – Dawidowi Raczce z ZSE w Białymstoku, II miejsce – Oskarowi Bylińskiemu … Czytaj więcej