Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

RKAktualności

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

8.45-9.00 – zbiórka i ustawienie klas pierwszych technikum oraz BS I na placu przed budynkiem szkoły 9.00-9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 9.45-10.30 – spotkanie wychowawców klas 1. z uczniami w salach lekcyjnych (przydział sal w zał.) 11.00, 12.00* – spotkanie wychowawców wszystkich pozostałych klas w salach lekcyjnych (przydział sal w zał.) 15.00 – spotkanie słuchaczy Branżowej Szkoły II stopnia (aula szkolna).