25. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „EUROELEKTRA”- etap II

RedaktorAktualności

25. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej "EUROELEKTRA"- eliminacje okręgowe

Jak przez kilkanaście ostatnich lat, tak i w roku bieżącym, nasza szkoła podjęła się organizacji i przeprowadzenia eliminacji okręgowych „EUROELEKTRY”. Zawody II stopnia 25. edycji olimpiady w zmienionej formule, obejmującej zawody elektryk i energetyk, rozegrane zostały w dniu 6 marca. Wzięło w nich udział łącznie 12 uczniów. Gościliśmy młodzież ze szkół w Ełku oraz z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów: 4 w grupie 'Elektrotechnika’ i 1 uczeń w grupie 'Energetyka’.

Głównym organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi. Komisji okręgowej przewodniczył Prezes Oddziału Białostockiego SEP, Pan Paweł Mytnik.

Finał tej prestiżowej olimpiady odbędzie się 24 kwietnia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Życzymy naszym uczniom awansu i dobrych wyników w finale.