AC S.A. – zdalne szkolenie dla uczniów klasy patronackiej

RKAktualności

Dn. 13 kwietnia 2021 r. Pan Marcin Dziewiątkowski – Kierownik Działu Wsparcia Technicznego i Rozwoju firmy AC S.A. w Białymstokuprzeprowadził na platformie MS Teams szkolenie na temat: „Układy elektroniczne stosowane w kontroli systemów zasilania paliw alternatywnych”.

W szkoleniu uczestniczyło 29 uczniów klasy patronackiej II CT w zawodzie technik elektronik wraz z nauczycielem.

Głównym przesłaniem szkolenia było przedstawienie zastosowania różnego rodzaju układów elektronicznych wykorzystywanych w systemach do konwersji silników spalinowych do zasilenia ich paliwem alternatywnym.  Na wstępie wyjaśniono rodzaje paliw alternatywnych ich powody zastosowanie w pojazdach, opis wpływu konwersji na emisję szkodliwych składników spalin. Następnie na podstawie uproszczonych schematów blokowych oraz schematów ideowych poszczególnych modułów i komponentów systemu zasilania silnika spalinowego na LPG oraz CNG,  opisano charakter pracy tych układów, mając na względzie zasadę pracy systemów elektronicznych systemu. Opisano zasadę formowania sygnałów wtryskiwaczy benzynowych w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny, czujniki stosowane w pomiarze parametrów paliwa alternatywnego oraz domyślnego. Przedstawiono również rodzaje komunikacji cyfrowej, wykorzystanej do diagnostyki i konfiguracji sterownika instalacji gazowej.

Zaproponowany temat spotkał się z zainteresowaniem ze strony Uczniów. Dziękujemy firmie AC S.A., a w szczególności Panu Marcinowi Dziewiątkowskiemu za możliwość udziału w ciekawym szkoleniu.

W załączeniu prezentacja ze szkolenia.