Akcja „Klikam z głową” w Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku

AdminAktualności

Kolejne spotkanie w ramach akcji „Klikam z głową” odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku. W tym dniu uczniowie Elektryka oraz pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku edukowali dzieci z klas I – VI na temat bezpiecznego korzystania ze smartfonów, tabletów, notebooków itp.
Uczennicami z naszej szkoły, biorącymi udział w spotkaniu były: Julia i Marzena (klasa 3fT).