Aktywna edukacja zawodowa w Elektryku

AdminAktualności

W terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA”, które działa przy naszej szkole, we współpracy z ZSE realizuje projekt pt. „Aktywna edukacja zawodowa w Elektryku”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

W projekcie będą realizowane działania w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami. Chcielibyśmy podjąć działania przygotowujące uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy oraz działania mające na celu poradnictwo w zakresie kariery zawodowej oraz zintensyfikowane poznawanie branży zawodowej, w której młodzież się uczy. Planujemy realizować działania wzmacniające motywację uczniów do nauki zawodu oraz pobudzające ich przedsiębiorczość i kreatywność. Celem projektu jest dostosowywanie działań edukacyjnych, a co za tym idzie wiedzy i kompetencji uczniów, do oczekiwań pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • 3 wycieczki zawodoznawcze do lokalnych przedsiębiorstw;
  • 1 wycieczka zawodoznawcza do firmy znajdującej się na terenie kraju;
  • 1 wyjazd na targi;
  • 2 konferencje z pracodawcami.