Aktywni po pandemii

RedaktorAktualności

logo projektu Aktywni po pandemii

W dniach 1.04.2022 r. – 15.12.2022 r. Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku realizuje zadanie publiczne „Aktywni po pandemii”, dofinansowane ze środków Miasta Białegostoku. Koordynatorem zadania jest p. Tomasz Łaciński.

Zadanie zakłada aktywizację młodzieży szkolnej w zakresie sprawności fizycznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, którymi są przede wszystkim: mała aktywność fizyczna, brak integracji, słabe relacje międzyludzkie, uzależnienia od monitorów, komputerów, tabletów czy telefonów.

Istnieje potrzeba zaangażowania i aktywizowania młodego pokolenia, którego przedstawiciele niestety coraz częściej, zamiast być aktywnymi fizycznie i spędzać aktywnie czas wolny z rówieśnikami w realnym świecie, zamyka się na rzeczywistość i żyje w wirtualnym świecie. W konsekwencji takiego trybu życia pojawiają się problemy zdrowotne (wady postawy), pogłębianie się chorób cywilizacyjnych, problemy psychiczne.

Najlepszą formą profilaktyki na powyższe problemy jest sport, który oprócz spełnienia roli ruchowej, nauki zdrowotnej i rywalizacji, zasad fair play, pełni funkcję rozładowywania emocji i agresji.

Podczas realizacji zadania będą budowane relacji rówieśnicze i międzypokoleniowe beneficjentów projektu. Metody realizacji planu pracy będą dostosowane do konkretnych tematów zajęć i możliwości uczniów.

Udział w zajęciach jest dla każdego uczestnika bezpłatny. Każdy chętny uczestnik w wieku szkolnym, zamieszkały na terenie miasta Białystok, uczeń ZSE w Białymstoku, będzie mógł wziąć udział w projekcie. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zapisów u osób prowadzących zajęcia.

Informacje o projekcie zamieszczone są również na portalu społecznościowym FB Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

W ramach zadania zorganizowane zostaną regularne, grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży z nastawieniem na indywidualne podejście do każdego uczestnika w zależności od jego potrzeb. Weźmie w nich udział około 67 osób. Będą to następujące zajęcia:

zajęcia ogólnorozwojowe z nauką gry w tenisa ziemnego (1x w tygodniu po 2 godziny, zajęcia w grupach 6-osobowych, łącznie: 12 osób, 26 godzin) – termin: 5.05.2022 r. – 31.10.2022 r., prowadzący: p. Tomasz Łaciński,

– zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki (1 x w tygodniu 2 godziny, grupa 15-osobowa, łącznie 20 godzin) – termin: 1.04.2022 r. – 30.11.2022 r., prowadzący: p. Emilia Łapińska,

– zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki ręcznej (1 x w tygodniu 2 godziny, grupa 15-osobowa, łącznie 24 godziny) – termin: 1.04.2022 r. – 30.11.2022 r., prowadzący: p. Janusz Szeszko,

– zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej (1 x w tygodniu 2 godziny, grupa 15-osobowa, łącznie 24 godziny) – termin: 1.04.2022 r. – 30.11.2022 r., prowadzący: p. Marcin Kasiuk,

– zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni (1 x w tygodniu 1 godzina, grupa 10-osobowa, łącznie 10 godzin) – termin: 1.04.2022 r. – 30.11.2022 r., prowadzący: p. Emilia Łapińska.

Zapisy i szczegółowe informacje odnośnie do harmonogramu zajęć bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia.

Projekt realizowany będzie na obiektach sportowych Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia szkolna).