Aktywnym być z naturą żyć – czynny wypoczynek młodzieży z Elektryka

RedaktorAktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” w Białymstoku, działające przy naszej szkole,  we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w dniach 18.04-15.12.2021 r. będzie realizować zadanie publiczne „Aktywnym być z naturą żyć – czynny wypoczynek młodzieży z Elektryka”, wykonywane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania planowanych do realizacji w 2021 roku, ogłoszonym przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Zadanie na celu wspomaganie funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkoły poprzez organizowanie form racjonalnego korzystania z czasu wolnego przez młodzież uczącą się w szkole. Zadnie publiczne dotyczy wspierania aktywnych form rozwoju młodzieży poprzez aktywność fizyczną, przeciwdziałanie i profilaktykę negatywnych zjawisk. Zadanie ma wspierać także zacieśnianie więzów międzyludzkich, aktywizowanie młodzieży, zachęcanie ich do współdziałania, a także ich integrację poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.

Projekt będzie polegał na organizacji czterodniowego wypoczynku czynnego nad jeziorem Rajgrodzkim dla grupy uczniów ZSE. Podczas pobytu grupa będzie odbywała warsztaty prozdrowotne, zachęcające do zdrowego żywienia oraz warsztaty sportowe. Podczas wyjazdu grupa uczestników będzie podejmowała codzienną aktywność fizyczną – zajęcia sportowe, spływ kajakowy, zwiedzanie najbliższej okolicy (wycieczka z przewodnikiem do Biebrzańskiego Parku Narodowego). Warsztaty prozdrowotne będą dotyczyły zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, dietetyki oraz profilaktyki. Warsztaty sportowe będą polegały na codziennych zajęciach sportowych i treningach na świeżym powietrzu.