AlphaARM – Pomocna dłoń

RedaktorAktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” w Białymstoku we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku od 4 maja 2021 r. będzie realizować zadanie publiczne pt. „AlphaARM – Pomocna dłoń” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Polega na wykonaniu elektromechanicznego robotycznego modelu dłoni człowieka wraz z przedramieniem. Model wykonany zostanie poprzez wydruk na drukarce 3D elementów składowych przedramienia oraz wyposażenie go w napędy przegubów/stawów oraz elektronikę sterującą. Dodatkowym rozszerzeniem projektu będzie próba wykonania sterowania bezprzewodowego robotyczną ręką.

Jest to praca badawczo-rozwojowa, podzielona na 5 etapów. Będzie realizowana w salach dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, a także w trybie zdalnym. Jej efektem będzie w pełni sprawny i funkcjonujący zgodnie z założeniami model dłoni wraz z przedramieniem, sterowany rękawicą bezprzewodową. Planowanym terminem zakończenia projektu jest 31 grudnia 2021 r.

Grupę docelową stanowią uczniowie II klasy Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku o profilach technik elektryk oraz technik elektronik, którzy z zaangażowaniem już teraz realizują w swoim czasie wolnym własne projekty – wydruki 3D różnych konstrukcji, budowę i uruchomienie modeli rakiet, własne projekty elektroniczne, oparte o popularną platformę Arduino, prowadzenie własnych kanałów społecznościowych na YouTube itp. Nad grupą czterech uczniów czuwa nauczyciel praktycznej nauki zawodu branży elektryczno-elektronicznej z 8-letnim stażem pracy, który również w czasie wolnym realizuje własne projekty rozwojowe. Beneficjentami zadania się też aktualni i przyszli uczniowie szkoły, którzy będą mogli wykorzystywać i kontynuować projekt.