Projekt „Warto żyć na sportowo”

Aktualności

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w terminie od  5 IX do 16 XII 2022 roku realizowany jest projekt „Warto żyć na sportowo”.  Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny poprzez organizowanie czasu wolnego uczniom naszej szkoły, ale także integracja społeczności szkolnej. Projekt ma przeciwdziałać powstawaniu problemów alkoholowych, zapobiegać negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych używek poprzez … Czytaj więcej