Betlejemskie Światło Pokoju 2023

RedaktorAktualności

Betlejemskie Światło Pokoju 2023

Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego, które odbyło się 22 grudnia harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Pana wicedyrektora Piotra Mieczkowskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

Tegoroczne hasło brzmi: „Światło dla Ciebie”. Harcerze podzielili  się przesłaniem: tak, to jest Płomień dla Ciebie – Światło prawdy o Jezusie Synu Bożym. Dzięki nam ten płomień jest również dla innych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły zanieśli go do swoich domów, gdzie zapłonie na wigilijnych stołach, będąc znakiem nadziei na lepsze jutro. 

hm. Bogumił Dziedziul