Betlejemskie Światło Pokoju w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

RedaktorAktualności

W naszej szkole jest wielu harcerzy i harcerek. Należą do Chorągwi Białostockiej ZHP. Zrzeszeni są w hufcach: Białystok, Sokółka, Suwałki, Łomża, Kolno, Biebrzańskim w Grajewie, Bielsk Podlaski. 

Niezależnie od tego, gdzie się uczą czy pracują łączy ich jedna idea: służba Bogu i Polsce. Wychowywani w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi realizują praktycznie ewangeliczne przesłanie: „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć…” (Mk 10, 45).

Także i w tym roku nasi harcerze zadbali o to, aby Betlejemskie Światło Pokoju dotarło również do wspólnoty naszej szkoły. Przekazali je na ręce Pani Dyrektor Anny Niczyporuk.

Wszyscy członkowie naszej wspólnoty szkolnej mogą się przy nim ogrzać.

„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem, druh druhowi, druhnie druh, hasło znaj – czuj duch”.

hm. Bogumił Dziedziul