Biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych jest nowoczesną pracownią, posiadającą Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dostęp do Internetu, samodzielne stanowiska komputerowe i bardzo liczne, dotyczące różnych dziedzin wiedzy, zbiory. Jako jedna z nielicznych bibliotek szkolnych posiada w pełni skomputeryzowany księgozbiór!!!

Powstała 16 czerwca 1948 roku wraz z utworzeniem Państwowego Liceum Elektrycznego w Białymstoku. Zajmuje dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 101,20 m2:

 • pierwsze – z księgozbiorem, wypożyczalnią, czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
  (85 m2);
 • drugie – zaplecze do prac wewnątrzbibliotecznych (16,20 m2).

Zagospodarowana została też część holu szkolnego przy bibliotece szkolnej („kącik biblioteczny”), gdzie prezentowane są wystawy, udostępniane czasopisma i informatory.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.45 – 16.30
Wtorek 7.45 – 16.30
Środa 7.45 – 16.30
Czwartek 7.45 – 16.30
Piątek 7.45 – 15.30

Kontakt:

Telefon: 85 6 512 093, wew. 305
E-mail: biblioteka@zse.biaman.pl

Pracownicy biblioteki to 3 nauczycieli-bibliotekarzy:

 • mgr Irena Mojsewicz
 • mgr Alina Grycuk-Gruszewska
 • mgr Anna Rutkowska

oraz opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 • mgr inż. Piotr Petelski.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tysięcy woluminów. Gromadzimy:

 • literaturę piękną (młodzieżową, lektury);
 • literaturę popularnonaukową;
 • książki techniczne, zgodnie z profilem szkoły, z następujących działów: elektronika, elektrotechnika, aparaty i urządzenia elektryczne, maszyny elektryczne, miernictwo elektryczne, instalacje elektryczne, automatyka, informatyka.

Zbiory, ustawione według działów UKD, wciąż uzupełniane są bieżącymi zakupami zarówno z literatury popularnonaukowej, jak i pięknej. Wszystkie książki obłożone są w przezroczystą folię i zaopatrzone w kody kreskowe.

Udostępniamy też zbiory specjalne:

 • płyty CD i DVD (encyklopedie, atlasy, polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane z serii „Filmoteka szkolna”);
 • kasety wideo (adaptacje lektur, filmy edukacyjne, pomoce dydaktyczne), magnetofonowe (słuchowiska lektur, do nauki języka angielskiego);
 • zbiory graficzne (reprodukcje obrazów);
 • zbiory kartograficzne (atlasy).

Posiadamy również audiobooki i e-booki.

Warsztat informacyjny biblioteki obejmuje:

 • katalog komputerowy;
 • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, informatory, poradniki);
 • atlasy na CD-ROM-ach;
 • Internet dostępny w godzinach otwarcia biblioteki.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

 • „Elektronika dla Wszystkich”;
 • „Elektronika Praktyczna”;
 • "Miłujcie się!";
 • „Newsweek Polska”;
 • „Wiedza i Życie”;
 • „Świat Nauki”;
 • "Charaktery";
 • "Photoshop Kreatywny".

Czasopisma metodyczne:

 • „Biblioteka w Szkole”;
 • "Sygnał".

Dzienniki:

 • „Kurier Poranny”.

Udostępniamy sprzęt komputerowy i audiowizualny (laptop, projektor, głośniki, dysk ze zdjęciami z imprez szkolnych), a także 2 czytniki do e-booków.

Komputeryzacja trwała od X 2006 do II 2010 roku (3 lata i 4 miesiące). Do elektronicznej bazy danych wprowadzono wszystkie zbiory, czyli książki i zbiory specjalne. Wykorzystujemy program do bibliotek szkolnych MOL Optivum, który umozliwia:

 • obsługę użytkowników;
 • tworzenie statystyk czytelnictwa;
 • przeprowadzanie skontrum;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

Współpracujemy z:

 • nauczycielami ZSE;
 • Radą Rodziców ZSE;
 • innymi bibliotekarzami szkolnymi: Zespołu Szkół Rolniczych, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 26. Uczestniczymy w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych (metodycznych);
 • ośrodkami kultury: Biblioteką Wojewódzką – Książnicą Podlaską, Biblioteką Pedagogiczną CEN, biblotekami naukowymi miasta Białegostoku;
 • krajowymi wydawnictwami: WSiP, OPERON, STENTOR, Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym;
 • innymi instytucjami: Firmą CPM Sp. z o.o. z Warszawy – darmowy wybór 30 kaset wideo o różnej tematyce, SEP-em (Stowarzyszeniem Elektryków Polskich) – sponsorem czasopism elektronicznych.

Organizujemy liczne wystawy, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Informacje o nich znajdują się w zakładce „Z życia biblioteki”.