Wykaz lektur obowiązujących w Zespole Szkół Elektrycznych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 159 poz. 992) dyrektor Centrali Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 r. obowiązywać będą następujące utwory:

Na poziomie podstawowym

1. Literatura polska

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
 • Daniel Naborowski – wybór wierszy
 • Wacław Potocki – wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz- Romantyczność
 • Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz- Dziady cz.III
 • Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod
 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III, sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński Nie Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz- wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki- wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid- wybór wierszy
 • Bolesław Prus- Lalka
 • Eliza Orzeszkowa- Nad Niemnem- fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa- Gloria victis
 • Maria Konopnicka- Mendel Gdański
 • Bolesław Prus- Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz- Potop
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer- wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz- wybór wierszy
 • Leopold Staff- wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański- Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont- Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski- Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski- Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz- Ferdydurke- rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska- Granica
 • Tadeusz Borowski- Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Maria, U nas, w Auschwitzu…, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling- Gruziński- Inny świat
 • Bolesław Leśmian- wybór wierszy
 • Julian Tuwim- wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska- wybór wierszy
 • Czesław Miłosz- wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński- wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz- wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert- wybór wierszy
 • Miron Białoszewski- wybór wierszy
 • Wisława Szymborska- wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak- wybór wierszy
 • Jan Twardowski- wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek- Tango
 • Hanna Krall- Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. Literatura powszechna

 • Sofokles- Król Edyp
 • Horacy- wybór wierszy
 • William Szekspir- Makbet
 • Molier- Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe- Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski- Zbrodnia i Kara
 • Joseph Conrad- Jądro Ciemności
 • Albert Camus- Dżuma

Na poziomie rozszerzonym
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. Literaura polska

 • Jan Kochanowski- Treny
 • Juliusz Słowacki- Kordian
 • Witold Gombrowicz- Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa- Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz- Szewcy

2. Literatura powszechna

 • Dante- Boska Komedia- fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe- Faust- część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka- Proces
 • Michaił Bułhakow- Mistrz i Małgorzata