Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została powołała do istnienia przez Panią Jolantę Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dniu 19 października 2017 roku. Jej opiekunem do 18 października 2021 r. była Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska – kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, pracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem, Rada ma charakter konsultacyjny. „Podstawowym celem jej działalności jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych”. Radę tworzą przedstawiciele uczniów szkół średnich technicznych i ogólnokształcących Białegostoku i  okolic.

Na jej czele stoją prezes oraz wiceprezes. Obie funkcje – jako pierwsi w historii Rady – pełnili uczniowie naszej szkoły, aktualnie już jej absolwenci, od 28 XI 2018 do IV 2020 r. Opiekunem członków Rady z ZSE w Białymstoku jest p. Anna Rutkowska.