Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została powołała do istnienia przez Panią Jolantę Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dniu 19 października 2017 roku. Jej opiekunem do 18 października 2021 r. była Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska – kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, pracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Aktualnie jest nim Pani Dorota Szubzda – kierownik Działu Edukacji Książnicy Podlaskiej.

Zgodnie z regulaminem, Rada ma charakter konsultacyjny. „Podstawowym celem jej działalności jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych”. Radę tworzą uczniowie szkół średnich technicznych i ogólnokształcących Białegostoku i  okolic.

Opiekunem członków Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej z ZSE w Białymstoku jest p. Anna Rutkowska.